Disclaimer

Algemene Voorwaarden van de Website RENAULT BRUSSELS
Maatschappelijke zetel : Pleinlaan 21 – 1050 Elsene
BTW-nummer : BE 0402.667.982

  1. Intellectuele eigendom

Alle productillustraties en dragers die voorkomen op deze website zijn de eigendom van RENAULT BRUSSELS. Zij mogen niet gekopieerd, afgebeeld of bewaard worden op enig andere manier of voor enig ander doel dan datgene dat voortvloeit uit de online raadpleging van de pagina’s. Het is toegelaten pagina’s van de website van RENAULT BRUSSELS af te drukken voor persoonlijk gebruik. RENAULT BRUSSELS nodigt af en toe de bezoekers van zijn website uit om screensavers, achtergronden of andere dragers te downloaden van zijn website, zonder dat dit afbreuk doet aan de hiervoor vermelde bepalingen.

  1. Links naar de website van RENAULT BRUSSELS

Indien u een link naar deze website aanmaakt dan moet dat altijd gebeuren vanaf de welkomstpagina van RENAULT BRUSSELS.

  1. Juistheid van de gegevens

Bepaalde details van de modellen en onderdelen die op deze website getoond worden kunnen verschillen van de realiteit. De getoonde kleuren kunnen slechts een algemeen idee geven van de werkelijkheid en hangen tevens af van de instellingen van uw scherm. De voorgestelde accessoires zijn beschikbaar mits bijbetaling, tenzij anders vermeld. De inlichtingen die op deze website voorkomen zijn gebaseerd op de recentste gegevens die beschikbaar waren op het moment dat de website online geplaatst werd. RENAULT BRUSSELS verwerpt elke aansprakelijkheid voor gebeurlijke fouten. RENAULT BRUSSELS heeft tevens het recht om op het even welk moment de prijzen te wijzigen, de bouw en uitvoering van zijn producten aan te passen en dat zonder enige verplichting met betrekking tot de wijzigingsvoorwaarden van producten die daarvoor geleverd werden. De distributeur van RENAULT BRUSSELS of eventueel de erkende hersteller zullen u op aanvraag meer inlichtingen verstrekken in dit verband.

  1. Verantwoordelijkheid

RENAULT BRUSSELS is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen die ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen op de website van RENAULT BRUSSELS kunnen voorkomen. RENAULT BRUSSELS is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites gelinkt aan de website van RENAULT BRUSSELS.

  1. Gegevensbescherming

RENAULT BRUSSELS respecteert het privéleven van de bezoekers van zijn website. In de hieronder opgenomen paragrafen verduidelijken wij de manier waarop de persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden door RENAULT BRUSSELS.

5.1 Persoonlijke gegevens

In geval van een online geformuleerde verzoek, worden Uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door RENAULT BRUSSELS met het oog op het gevolg dat hieraan zal worden gegeven.  Deze gegevens kunnen voor hetzelfde doel aan de partners verbonden aan de RENAULT BRUSSELS worden medegedeeld. De gegevens worden bewaard voor de duur van het doel en het beheren van eventuele geschillen.

Met uw toestemming zullen uw gegevens ook verwerkt worden voor direct marketing doeleinden van “RENAULT”- en “DACIA”- producten. In dit geval zullen de gegevens evenals aan de partners verbonden aan de RENAULT BRUSSELS worden meegedeeld. Voor elk van de verdere communicaties zal u de mogelijkheid hebben om u uit te schrijven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

U hebt het recht op toegang, op rectificatie, op beperking van de verwerking, op verwijdering of op overdraagbaarheid van uw gegevens. Deze rechten, onder andere het recht om uw toestemming in te trekken, kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een brief te sturen aan : RENAULT BRUSSELS / Service Marketing, Boulevard de la Plaine 21, 1050 Bruxelles of een e-mail te sturen naar het adres customer.service@renaultbrussels.be. Wij mogen u vragen om u te legitimeren. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

5.2 Automatische registratie van niet persoonlijke identificatiegegevens

In sommige gevallen verzamelt RENAULT BRUSSELS gegevens van niet persoonlijke aard, zoals de versie van uw navigator of het exploitatiesysteem van de computer die door de bezoeker gebruikt wordt, of nog de domeinnaam van de website via dewelke de bezoeker op de website van RENAULT BRUSSELS belandde.

  1. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en de hierboven vermelde algemene voorwaarden. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn ingeval van betwistingen bevoegd.

  1. Cookies

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen RENAULT BRUSSELS of zijn partners cookies installeren op uw computer. Een cookie is een klein bestand met gegevens die een server naar uw browser stuurt en die bewaard wordt op uw harde schijf. Over het algemeen dient een cookie om informatie te bewaren over uw bezoeken op onze site (uw taalkeuze, de pagina’s die u bezoekt, de datum en het uur, enzovoort). Met deze gegevens kunnen we inspelen op uw volgende bezoeken en de inhoud en de service van onze site beter op u afstemmen.

_icl_visitor_lang_js & _icl_current_language
Deze 2 cookies (plugin WPML — WordPress) zijn nodig voor het taalbeheer van de site.

wordpress_test_cookie
Deze cookie (WordPress) gaat na of uw browser goed geconfigureerd is om cookies te aanvaarden.

_utma, _utmc, _utmz et _utmb
Met deze cookies kunnen we het aantal paginabezoeken tellen en het verkeer op de site volgen zodat we onze site nog kunnen verbeteren. We gebruiken daarvoor een service van Google Analytics. U vindt alle details over de cookies die we voor analyse gebruiken in de rubriek “Cookies & Google Analytics” van de Google Analytics-documenten.

U kan zich natuurlijk verzetten tegen het gebruik van cookies door dit aan te geven via uw browser. U kan ook op het even welk moment individuele cookies verwijderen via de gebruiksaanwijzing van uw computer.