Financiering voor particulieren Kredietverzekeringen

Financiering voor particulieren

Alles weten over kredietverzekeringen

Dom ervoor te zorgendat de aankop en bescherming van uwvoertuigaltijdietsaangenaamsblijft, heeft RCI Finance & Services specifiekvoorfinancieringeneenantaldienstenontwikkeld. Uwinvesteringisdaardoorbeschermd en u hoeftzichgeenzorgenmeer te maken. Richt u totuwconcessiehouderals u er gebruik van wenst te maken en tekenerop in bij de ondertekening van uwfinancieringsaanvraag.

Credit protection

De verzekering Credit Protection is een schuldsaldoverzekering. Voor slechts 4,4% van de maandaflossing van uw EASYfin Classic-financiering of 7% van uw EASYfin Planning-financiering beschermt ze uzelf en uw rechthebbenden bij:

  • Overlijden: het saldo van uw EASYfin-financiering wordt in één keer vereffend.
  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid of blijvende volledige invaliditeit: de maandelijkse aflossingen van de financiering worden voor u betaald.

Rekenvoorbeeld:

Meneer P. heeft een Mégane Coupé Dynamique gekocht. Hij betaalt maandelijks € 273 voor zijn EASYfin Classic-krediet. Hij heeft Credit Protection genomen. De Credit Protection-verzekering kost hem € 10,92 per maand. In totaal lost hij dus € 283,92 af.

Hoe kunt u ervan genieten?

Aarzel niet om deze verzekering* te vragen zodra u uw financieringscontract hebt ondertekend. Ze wordt mee opgenomen in uw maandbedrag.

* Als u jonger bent dan 70 op het ogenblik dat u intekent.

Extra protection

De Extra Protection beschermt u zelfs in geval van total loss of diefstal van uw wagen. Afhankelijk van het jaar van het schadegeval, kunt u tot 25% van het geleende kapitaal terugbetaald krijgen.

  • 1ste jaar van de financiering: 10% van het geleende bedrag
  • 2de jaar van de financiering: 15% van het geleende bedrag
  • 3de jaar van de financiering: 20% van het geleende bedrag
  • Van het 4de tot het 6de jaar van de financiering : 25% van het geleende bedrag

De Extra Protection kost slechts 2,5% van de maandaflossing van uw EASYfin Classic financiering en 3,75% als u kiest voor een EASYfin Planning financiering.

Voorbeeld van prijs:

Dhr. P koopt een Mégane. De maandaflossing van zijn EASYfin Classic krediet met de verzekering bedraagt 280€. Voor slechts 7€ per maand, is hij beschermd in geval van schade.

Hoe kunt u ervan genieten?

Teken in op deze verzekering na ondertekening van uw financieringscontract bij aankoop van een nieuwe wagen of een occasiewagen van minder dan 7 jaar oud op de datum van de aankoop. De maandelijkse premie van de verzekering wordt opgeteld bij de maandelijkse aflossing van uw financiering.

Goed om te weten

Onze lenersverzekeringen zijn gekoppeld aan onze financieringen.

Job protection

Als u ongewild uw werk verliest, betaalt Job Protection tot 12 opeenvolgende maanden per periode van werkloosheid voor u de maandaflossingen. Job Protection kost slechts 3,5% van uw maandaflossing.

Rekenvoorbeeld:

Meneer P. heeft een Mégane Coupé Dynamique gekocht. Hij betaalt daarvoor € 273 per maand aan Renault Credit Car. Als hij Job Protection neemt, bedraagt zijn maandaflossing € 282,55.

Hoe kunt u ervan genieten?

Aarzel niet om deze verzekering te vragen zodra u uw financieringscontract hebt ondertekend. Ze wordt mee opgenomen in uw maandbedrag.

Goed om te weten

Onze lenersverzekeringen zijn gekoppeld aan onze financieringen.